Custom Joomla Theme by FatCow.com

Předvánoční týden - průběžná aktualizace

Pondělí - výuka dle rozvrhu

Úterý - výuka dle rozvrhu

Středa - 1. a 2. třída - výuka dle rozvrhu

              - 3. a 4. třída - kino Opava "Tři bratři" - po příjezdu odchod na oběd (konec vyučování po příjezdu z kina - cca 11:30 hod)

              - 4. a 5. třída odpadá sbor

              - 6. - 9. ročník - výuka dle rozvrhu

Čtvrtek - 1. a 2. třída - kino Opava "Tři bratři"

              - 3. a 5. třída Vánoční den

              - 4. třída Vánoční den s besídkou, případně s vycházkou ke krmelci (pouze za příznivého počasí)

              - 6. ročník - Vánoční den (tvoření věnců - viz. aktuality tříd)

              - 7. - 9. ročník - Florbalový turnaj + třídnické hodiny (vánoční den)

              - pouze dopolední program, odpolední výuka odpadá

Pátek - Vánoční bruslení v Buly Aréně Kravaře (jen pro zájemce - hrazeno ze SRPŠ)

             - 1. třída Vánoční bruslení + Vánoční den s cukrovím a koledami

             - 1. stupeň - oběd cca 11:30

             - 2. stupeň -  oběd cca 12:00 (vyučování končí po 4. vyučovací hodině)