Custom Joomla Theme by FatCow.com

Aplikace Numericum - AKTUÁLNÍ INFORMACE

APLIKACE byla zablokována a nyní už je funkční pouze základní okruh k vyzkoušení. 


Informace k postupu přihlášení do aplikace Numericum

Milí žáci,

paní učitelky z matematiky Vás postupně seznamují s aplikací Numericum. Některé třídy už vědí, jak v ní pracovat, jiné budou dodatečně seznámeny.

Stránka naší školy:

http://skolapustapolom.numericum.com/

Jedná se o aplikaci matematiky, kterou mohou využít žáci během měsíce prosince zdarma. Pokud bude ze strany žáků zájem, škola zváží zakoupení licencí k této aplikaci, aby žáci měli i nadále přístup zdarma.

postup přihlášení:

1. Otevřít odkaz

2. registrovat se

3. vyplnit pravdivě a vybrat třídu

4. můžete začít pilně pracovat

Každý žák musí vypracovat minimální počet úloh zadaný vyučujícím v hodině. 

Prosíme rodiče, aby umožnili žákům tuto aplikaci navštěvovat a mohli vypracovat potřebný počet úloh. Děkujeme za spolupráci.