Custom Joomla Theme by FatCow.com

Oznámení

Doporučení rodičům dojíždějících žáků

         Jelikož se každý první týden v měsíci setkávám se stále stejným scénářem, kdy ranní autobus přijíždí pozdě již na autobusové zastávky do vesnic, následně pak ke škole do Pusté Polomi

 doporučuji rodičům všech dojíždějících dětí, aby svým dětem zakoupili měsíčníky

     a) s předstihem např. den předem s platností vámi určenou

     b) na delší časový úsek než jeden měsíc – lze zakoupit na 3 měsíce, půlrok …

     c) využili možnosti zakoupení jízdenky přes internet https://ekarta.dpo.cz/

 děti se tak vyhnou problémům se zakoupením měsíčníku a také s pozdním příchodem do školy, stejně tak jako já do práce.

                                                                                                                                                                   Andrea Dostálová