Custom Joomla Theme by FatCow.com

Zápis do 1. ročníku 2017 / 2018 ZŠ

Vážení rodiče,

od letošního školního roku platí nová pravidla pro přijímání dětí do základní školy. Pro vaši informovanost uvádíme zásadní věci, které by se vás mohly týkat.

  • Zápis do 1. ročníku probíhá nyní v měsíci dubnu. V Základní škole Pustá Polom proběhne zápis  ve dnech 11. 4. a 12. 4. 2017.
  • Rodiče dětí budou opět obesláni dopisem s informacemi a potřebnými formuláři.
  • Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018 se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
  • Děti s odkladem z loňského roku budou pozvány k zápisu také.
  • Pokud rodiče již vědí, že budou žádat u svého potomka o odklad školní docházky, přinesou k zápisu v dubnu doporučení k odkladu ze školského poradenského zařízení a doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa. (odborný lékař = dětský lékař) Doporučujeme si včas rezervovat termín vyšetření na PPP (pedagogicko-psychologická poradna) z důvodu i několikaměsíčních čekacích lhůt.
  • Jak posoudit zralost svého dítěte? Pomůckou může být konzultace s učitelkami v mateřské škole, příloha „Desatero pro rodiče“, motivační pohovor přímo na zápisu v dubnu.
  • Rodiče, kteří chtějí zapsat do 1. třídy dítě, které ještě k 1. 9. 2017 nedosáhlo 7 let věku (zářijové děti) tak mohou učinit a k zápisu si rovněž přinesou posouzení PPP o vhodnosti nástupu žáka do 1. třídy.