Custom Joomla Theme by FatCow.com

Informace 6.A

17. 5. 2019

V matematice opět nové úkoly na Thatquizu.


2. 3. 2019

slovíčka na 6. lekci


12. 1. 2019

Slovíčka 2A


1. 9. 2018


31. 8. 2018

VYUČUJÍCÍ:

ČESKÝ JAZYK - Mgr. Yweta Stonišová

ANGLICKÝ JAZYK - Mgr. Andrea Dostálová

DĚJEPIS  - Mgr. Yweta Stonišová

OBČANSKÁ VÝCHOVA - Mgr. Jana Havrlantová

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Mgr. Hana Plačková

ZEMĚPIS - Mgr. Petra Vavrečková

MATEMATIKA - Mgr. Kateřina Kuzníková

PŘÍRODOPIS - Mgr. Petra Vavrečková

FYZIKA - Mgr. Jaroslav Krajzl

HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Hana Plačková

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Michaela Kršková

PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. J. Krajzl, Mgr. J. Havrlantová

TĚLĚSNÁ VÝCHOVA - Mgr. J. Slivka, Mgr. H. Plačková

INFORMATIKA - Mgr. Jaroslav Krajzl

SPORTOVNÍ HRY - Mgr. Jiří Slivka

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY - Mgr. Jana Havrlantová 


Zpět do třídy 6. A