Custom Joomla Theme by FatCow.com

Informace 6.B

17. 5. 2019

V matematice opět nové úkoly na Thatquizu.


13. 5. 2019

Slovíčka 4D


10. 4. 2019

Nepravidelná slovesa


9. 4. 2019

Slovíčka lekce 3c


12. 1. 2019

Slovíčka 2A


26. 11. 2018

Slovíčka 1D lekce - procvičování č.1 + procvičování č.2


21. 11. 2018

Dne 5. 12 písemné opakování z přírodopisu: Houby a lišejníky


1. 9. 2018


31. 8. 2018

Vážení rodiče nových šesťáků.

Poprvé se spolu s dětmi uvidíme v pondělí 3. září před 8. hodinou ve třídě.

Své jméno si po příchodu do školy děti najdou na dveřích šaten pro šesťáky.  Sejdeme se ve třídách odkud půjdeme společně na zahájení školního roku v tělocvičně školy. Po krátkém uvítání ve třídách tento slavnostní den ukončíme.

Děti si pak mohou jít do školní jídelny pro přihlášky na oběd, pokud jste si již přihlášku nestáhli ze stránek školy, a nahlásit, od kdy budou odebírat obědy.

První týden školy bude výuka končit dopoledne. Odpolední vyučování začne až druhý týden školy.

Učebnice a žákovské knížky dostanou děti v úterý. Budeme již potřebovat psací potřeby a lepidlo.

Na shledanou v pondělí Jana Knápková 

 

VYUČUJÍCÍ:

ČESKÝ JAZYK - Mgr. Lenka Víchová

ANGLICKÝ JAZYK - Mgr. Jana Knápková

DĚJEPIS - Mgr. Yweta Stonišová

OBČANSKÁ VÝCHOVA - Mgr. Jana Havrlantová

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Mgr. Hana Plačková

ZEMĚPIS - Mgr. Petra Vavrečková

MATEMATIKA - Mgr. Kateřina Kuzníková

PŘÍRODOPIS - Mgr. Kateřina Kuzníková

FYZIKA - Mgr. Jaroslav Krajzl

HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Hana Plačková

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Michaela Kršková

PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. J. Krajzl, Mgr. J. Havrlantová

TĚLĚSNÁ VÝCHOVA - Mgr. J. Slivka, Mgr. H. Plačková

INFORMATIKA - Mgr. Jaroslav Krajzl

SPORTOVNÍ HRY - Mgr. Jiří Slivka

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY - Mgr. Jana Havrlantová


Zpět do třídy