Custom Joomla Theme by FatCow.com

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustá Polom

Školní rok 2018 / 2019

Zaměstnanci starší školní roky

Zařízení

Funkce

Zaměstnanec

Základní škola

ředitel:

zástupkyně ředitele:

učitelé:

účetní:

správní zaměstnanci:

 

 

 

Mgr. Vlastimil Hrádek

PaedDr. Ivana Cigánková

viz. pedagogický sbor

Eva Čerbáková

Jana Vavrečková

Marie Kubalová

Pavla Kňurová

Kateřina Haladějová

Školní družina

vychovatelky:

 

 

Bc. Martina Dulanská

Jana Kupková

Bc. Jana Nevludová

Školní jídelna

vedoucí jídelny:

vedoucí kuchařka:

kuchařky a ostatní zaměstnanci:

 

 

 

 

Karla Šrámková

Miroslava Demlová

Alena Gangelbergerová

Radana Grodová

Hana Gulejová

Ilona Havrlantová

Jiřina Schlossarková

Mateřská škola

Pustá Polom

vedoucí učitelka:

učitelky:

 

 

 

správní zaměstnanci:

 

Vlasta Kozelská

Jana Kupková  

Zuzana Schinková

Lucie Kozelská

Bc. Jana Nevludová

Dagmar Grygerová

Ilona Havrlantová

Mateřská škola

Hlubočec

učitelky:

 

správní zaměstnanci:

Lucie Kovalčíková

Bc. Jiřina Škvárová

Dagmar Trojančíková

Mateřská škola

Budišovice

učitelky:

 

 

správní zaměstnanci:

kuchařka:

Mgr. Věra Javorková

Julie Franková

Bc. Radomíra Stonišová

Alena Juchelková

Ludmila Jedličková