Custom Joomla Theme by FatCow.com

Školní řád

Tento školní řád byl schválen Školskou radou a je platný od 1. 2. 2013.


Školní řád naší školy má několik části. Vyberte si jednu kategorii:     1. Školní řád - žáci

2. Pravidla hodnocení žáků

3. Kázeňská opatření

4. Školní řád pro zákonné zástupce (rodiče)

5. Školní řád - zaměstnanci