Custom Joomla Theme by FatCow.com

Opatření od 10.9.2020

Vážení rodiče od zítřka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech prostorách budov, včetně škol. Vybavte, prosím, vaše děti rouškou, která bude během pobytu ve škole zakrývat ústa a nos.

Roušku mohou žáci odložit ve své třídě a během konzumace oběda.

Opatření se týká také všech ostatních osob, které vstoupí do budovy školy.


Organizace 1.týdne v ZŠ

1. září - první školní den končí výuka po 1. vyučovací hodině.

2. - 4.září - výuka končí ve 12 hodin.

Od 7.9. výuka probíhá dle rozvrhu.


Provoz školy ve školní roce 2020/2021 vzhledem ke covid 19

  • Před vstupem do školy není potřeba předkládat žádné prohlášení o bezinfekčnosti. 
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro vstup do budovy ani pro omezení počtu žáků ve třídě.
  • Výuka bude organizována dle rozvrhu dané třídy nebo ročníku.
  • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
  • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
  • Při podezření na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
  • Všechny místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat, jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
  • Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v plném rozsahu.
  • Školní družina bude otevřena v běžném režimu.

                                                                                                                                 Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.


Slavnostní zahájení nového škol. roku 2020/2021 žáci 1. ročníku

V souvislosti s doporučením MŠMT pro organizaci školního roku 2020/2021 se ruší slavnostní zahájení nového školního roku v obřadní síni obecního úřadu v Pusté Polomi. Zahájení školního roku proběhne přímo v 1. třídě základní školy na Slezské ulici v původně plánovaném čase 8:30.

Prosíme rodiče, aby zvážili přítomnost více členů doprovodu svého dítěte z důvodu nedostatečného prostoru v podkrovní třídě.


Pomůcky pro žáky pro školní rok 2020 / 2021

1. třída                               2. třída

3. třída                               4. třída

5.A                                     5.B

6.A                                     6.B

7.A                                     7.B

8.A                                     8.B

9.A                                     9.B


Provoz mateřské školy Pustá Polom během letních prázdnin

Pracoviště MŠ Pustá Polom bude uzavřeno od pondělí 13. 7. 2020 do pátku 21. 8. 2020

Pracoviště  MŠ Hlubočec bude uzavřeno od středy 1. 7. 2020 do 28. 8. 2020

Pracoviště  MŠ Budišovice bude uzavřeno od středy 1. 7. 2020 do 28. 8. 2020

V době prázdninového provozu mohou děti z Budišovic a Hlubočce docházet do MŠ Pustá Polom.