Custom Joomla Theme by FatCow.com

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků, Pustá Polom 26. 10. 2021

Ani ve druhém kole volby do školské rady z řad zákonných zástupců nebyl nikdo řádně zvolen.

Ředitel školy na základě ustanovení §167, odst. 5, Zák. 561/2004 Sb. jmenuje do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy Věru Javorkovou a Barboru Dudkovou .

 

Školská rada ZŠ Pustá Polom bude pracovat ve složení:

Zástupce zřizovatele: RNDr. Jiří Čech

                                  Tomáš Čerbák

Zástupce ped. prac.: Mgr. Jiří Slivka

                                  Mgr. Klára Špičáková

Zástupci zák. zást.:   Barbora Dudková

                                  Mgr. Věra Javorková


Matematický šampionát na Wichterlově gymnáziu

Dne 21.10.2021 se uskutečnil na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Moravskoslezský matematický šampionát. Naše škola vyslala čtyřčlenné družstvo s názvem "SPRÁVNÁ ČTYŘKA". Chlapci devátého ročníku Matěj Gulej, Daniel Krška, Jonáš Urbánek a Filip Vavrečka vytvořili velmi silný tým a bojovali v obrovské konkurenci se 40 týmy z klasických i matematicky zaměřených tříd. I přes velkou konkurenci se jim podařilo obsadit nádherné 4.místo. Pouze o jediný bod jim uteklo 3.místo a o 2 body místo druhé. 

K tomuto obrovskému úspěchu všem chlapcům gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen matematických úspěchů.  K.Kuzníková

 

Moravskoslezský šampionát - oficiální výsledky 


Výsledky 1.kola voleb do školské rady

V prvním kole voleb do školské rady nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční počet hlasů z celkového počtu vhozených lístků. Ředitel školy stanovuje druhé kolo voleb do školské rady na úterý 26. 10. 2021 v ZŠ Pustá Polom, Opavská 39, v době od 16.00 do 18.00 hod.


Další články...