Custom Joomla Theme by FatCow.com

Odstávka elektrického proudu

Z důvodu odstávky elektrického proudu v Pusté Polomi, budou dnes telefonické kontakty na školu, školku, družinu a školní jídelní nedostupné. Aktivní bude pouze mobilní číslo 737 314 951.


Opatření od 10.9.2020

Vážení rodiče od zítřka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech prostorách budov, včetně škol. Vybavte, prosím, vaše děti rouškou, která bude během pobytu ve škole zakrývat ústa a nos.

Roušku mohou žáci odložit ve své třídě a během konzumace oběda.

Opatření se týká také všech ostatních osob, které vstoupí do budovy školy.


Organizace 1.týdne v ZŠ

1. září - první školní den končí výuka po 1. vyučovací hodině.

2. - 4.září - výuka končí ve 12 hodin.

Od 7.9. výuka probíhá dle rozvrhu.


Provoz školy ve školní roce 2020/2021 vzhledem ke covid 19

  • Před vstupem do školy není potřeba předkládat žádné prohlášení o bezinfekčnosti. 
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro vstup do budovy ani pro omezení počtu žáků ve třídě.
  • Výuka bude organizována dle rozvrhu dané třídy nebo ročníku.
  • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
  • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
  • Při podezření na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
  • Všechny místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat, jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
  • Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v plném rozsahu.
  • Školní družina bude otevřena v běžném režimu.

                                                                                                                                 Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.