Custom Joomla Theme by FatCow.com

Aktuální informace k výuce

Základní škola Pustá Polom se otevírá pro žáky 2. stupně v přesně stanovených termínech a časech, o kterých budou informovat třídní učitelé. Nebude se jednat o klasickou výuku, ale konzultace, během kterých budou řešeny záležitosti třídy, jež spadají do závěru školního roku. Jedná se o vybírání a vydávání učebnic, případné doladění záležitostí kolem zvládnutí učiva, atd. Žáci budou do školy docházet selektivně dle ročníků a tříd s omezením 15 osob na skupinu. Veškeré další informace získáte u třídních učitelů dané třídy. Všichni žáci, kteří do školy přijdou, musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení s aktuálním datem podpisu.

                                                                                                                                           Mgr. Vlastimil Hrádek, ředitel školy

Čestné prohlášení