Custom Joomla Theme by FatCow.com

Slavnostní zahájení nového škol. roku 2020/2021 žáci 1. ročníku

V souvislosti s doporučením MŠMT pro organizaci školního roku 2020/2021 se ruší slavnostní zahájení nového školního roku v obřadní síni obecního úřadu v Pusté Polomi. Zahájení školního roku proběhne přímo v 1. třídě základní školy na Slezské ulici v původně plánovaném čase 8:30.

Prosíme rodiče, aby zvážili přítomnost více členů doprovodu svého dítěte z důvodu nedostatečného prostoru v podkrovní třídě.


Pomůcky pro žáky pro školní rok 2020 / 2021

1. třída                               2. třída

3. třída                               4. třída

5.A                                     5.B

6.A                                     6.B

7.A                                     7.B

8.A                                     8.B

9.A                                     9.B


Provoz mateřské školy Pustá Polom během letních prázdnin

Pracoviště MŠ Pustá Polom bude uzavřeno od pondělí 13. 7. 2020 do pátku 21. 8. 2020

Pracoviště  MŠ Hlubočec bude uzavřeno od středy 1. 7. 2020 do 28. 8. 2020

Pracoviště  MŠ Budišovice bude uzavřeno od středy 1. 7. 2020 do 28. 8. 2020

V době prázdninového provozu mohou děti z Budišovic a Hlubočce docházet do MŠ Pustá Polom.


Pravidla vstupu do školní budovy pro žáky 2.stupně

Obnovení částečného provozu základní školy – žáci 2. stupně ZŠ

 • Konzultace bude probíhat ve skupině max. 15 osob.
 • Složení skupin se může v průběhu docházky měnit
 • Skupinu může vést více učitelů
 • Aktivity budou organizovány dle předem daného rozpisu dostupného u třídních učitelů.
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
 • Každý žák bude mít s sebou roušku
 • V průběhu pobytu ve třídě žáci ani pedagogové nemusí nosit roušku, při opuštění třídy si ji vždy nasadí
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Při podezření na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
 • Nedodržování hygienických pravidel může být důvodem pro vyloučení žáka ze skupiny, případně mu může být odepřen vstup do školní budovy.
 • Před opětovným nástupem do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. viz. příloha
 • Všechny místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
 • Stravování žáků ve školní jídelně není z organizačních důvodů možné.
 • Nadále probíhá výuka distanční formou

                                                                                                                                           Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.