Custom Joomla Theme by FatCow.com

Provoz mateřské školy Pustá Polom během letních prázdnin

Pracoviště MŠ Pustá Polom bude uzavřeno od pondělí 13. 7. 2020 do pátku 21. 8. 2020

Pracoviště  MŠ Hlubočec bude uzavřeno od středy 1. 7. 2020 do 28. 8. 2020

Pracoviště  MŠ Budišovice bude uzavřeno od středy 1. 7. 2020 do 28. 8. 2020

V době prázdninového provozu mohou děti z Budišovic a Hlubočce docházet do MŠ Pustá Polom.


Pravidla vstupu do školní budovy pro žáky 2.stupně

Obnovení částečného provozu základní školy – žáci 2. stupně ZŠ

 • Konzultace bude probíhat ve skupině max. 15 osob.
 • Složení skupin se může v průběhu docházky měnit
 • Skupinu může vést více učitelů
 • Aktivity budou organizovány dle předem daného rozpisu dostupného u třídních učitelů.
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
 • Každý žák bude mít s sebou roušku
 • V průběhu pobytu ve třídě žáci ani pedagogové nemusí nosit roušku, při opuštění třídy si ji vždy nasadí
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Při podezření na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
 • Nedodržování hygienických pravidel může být důvodem pro vyloučení žáka ze skupiny, případně mu může být odepřen vstup do školní budovy.
 • Před opětovným nástupem do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. viz. příloha
 • Všechny místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
 • Stravování žáků ve školní jídelně není z organizačních důvodů možné.
 • Nadále probíhá výuka distanční formou

                                                                                                                                           Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.


Aktuální informace k výuce

Základní škola Pustá Polom se otevírá pro žáky 2. stupně v přesně stanovených termínech a časech, o kterých budou informovat třídní učitelé. Nebude se jednat o klasickou výuku, ale konzultace, během kterých budou řešeny záležitosti třídy, jež spadají do závěru školního roku. Jedná se o vybírání a vydávání učebnic, případné doladění záležitostí kolem zvládnutí učiva, atd. Žáci budou do školy docházet selektivně dle ročníků a tříd s omezením 15 osob na skupinu. Veškeré další informace získáte u třídních učitelů dané třídy. Všichni žáci, kteří do školy přijdou, musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení s aktuálním datem podpisu.

                                                                                                                                           Mgr. Vlastimil Hrádek, ředitel školy

Čestné prohlášení


Oznámení

Tělocvična školy je pro veřejnost až do odvolání uzavřena z důvodu údržby.


Obnovení částečného provozu základní školy – žáci 1. – 5. ročníku ZŠ

 ZŠ a MŠ Pustá Polom obnovuje od pondělí 25. 5. 2020 částečně provoz základní školy – žáci 1. – 5. ročníku  v upraveném provozním  režimu.

 • Výuka bude organizována dle upraveného rozvrhu dané třídy nebo ročníku.
 • Výuka bude probíhat ve skupině max. 15 osob.
 • Složení skupin je neměnné, žáka nelze do skupiny zařadit později než k 25. 5. 2020.
 • Skupinu vede vždy jeden učitel a během zbývající doby do konce školního roku se nebude měnit, kromě výjimečných případů.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány na dopolední a odpolední  část. Dopolední část bude věnována vzdělávání, odpolední část je věnována zájmovému vzdělávání žáků.
 • Odpolední  část  bude organizována výhradně pro žáky, kteří jsou zapsáni ve školní družině.
 • Ranní družina není  organizována.  Školní budova bude otevřena od 7.30 hod.
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky  vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.
 • Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • V průběhu pobytu ve třídě ani žáci ani pedagogové nemusí nosit roušku, při opuštění třídy si roušku  vždy nasadí
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Při podezření  na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
 • Nedodržování hygienických pravidel může být důvodem pro vyloučení žáka ze skupiny, případně mu může být odepřen vstup do školní budovy.
 • Před opětovným nástupem do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. viz. příloha Bez tohoto potvrzení nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
 • Všechny  místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat   jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek.
 • Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v plném rozsahu.

 

Žádáme rodiče, aby informovali e-mailem třídního učitele nejpozději do 18. 5. 2020 ….

 • kdo z žáků se výuky zúčastní
 • zda bude mít zájem jen o dopolední nebo  i odpolední výuku (pouze žáci zapsaní do ŠD)
 • zda se bude žák stravovat ve školní jídelně

                                                                                                                                                            Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.

Čestné prohlášení


Obnovení částečného provozu ZŠ - žáci 9.ročníku

ZŠ a MŠ Pustá Polom obnovuje od pondělí 11.5.2020 částečně provoz základní školy - žáci 9.ročníku v upraveném provozním režimu.

 • Výuka bude organizována přednostně pro žáky, kteří se budou účastnit přijímacího řízení na střední školy.
 • Výuka bude organizována formou předem domluvených konzultací na konkrétní den a čas, tuto organizaci provede třídní učitel
 • Složení skupin je neměnné, žáka nelze do skupiny zařadit po 11. 5. 2020.
 • Výuka bude ve škole organizována ve skupinách do 15 žáků
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky  vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Při podezření  na infekci bude žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si jej okamžitě vyzvedli.
 • Před opětovným nástupem do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. viz. příloha
 • Všechny  místnosti, ve kterých se budou žáci pohybovat   jsou vybaveny dostatečným množstvím desinfekčních prostředků pro dodržení hygienických podmínek 

Žádáme rodiče, aby informovali e-mailem třídního učitele do 7. 5. 2020, kdo z žáků 9. ročníku se výuky zúčastní.

Mgr. Irena Čechová       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                                                                                                                                                     Mgr. Vlastimil Hrádek, ř.š.

Čestné prohlášení