Custom Joomla Theme by FatCow.com

Upozornění

S účinností od 1.9.2021 se mění cena stravného v mateřské škole takto:

děti 3-6 let celodenní      36,-Kč

děti 3-6 let polodenní      28,-Kč

děti 7-10 let celodenní    39,-Kč

děti 7-10 let polodenní    31,-Kč

K tomuto navýšení dochází v souladu s vyhláškou 272/2021, kterou se mění vyhláška 107/2005 o školním stravování, která nabývá účinnosti  1.9.2021 .


Přihláška k odběru stravy 2021

Přihlášku do školní jídelny najdete na této stránce.

Informace ke stravování ve školní jídelně získáte u vedoucí ŠJ Karly Šrámkové, tel. 553 776 178 

Přihlášku ke stravování ve školní jídelně si můžete stáhnout níže.

Přihláška ke stravování 2021 ve formátu pdf

 

Přihláška ke stravování MŠ 2021 ve formátu pdf


Oznámení k platbě stravného

S účinností od září 2019 budeme žákům stravujícím se v naší školní jídelně vydávat místo klasických složenek pouze POKYN K PLATBĚ. 

Na tomto pokynu budou všechny potřebné informace k bezhotovostní platbě stravy (jméno, číslo účtu, variabilní symbol, období). 

V případě platby v hotovosti zaplatíte rovněž s tímto dokladem ve školní jídelně nebo v kanceláři ZŠ. 

Tato novinka se zatím nebude týkat cizích strávníků, u těch zůstává vydávání složenek typu A.


Seznam alergenů

Nejběžnější alergeny