Custom Joomla Theme by FatCow.com

Školní rok 2019 / 2020

Vánoční jarmark 2019

prosinec


Vánoční den

6. ročník


2. Laboratorní práce z chemie

8. ročník


1. Laboratorní práce z chemie

8. ročník


Vaření - Vánoční cukroví

7. ročník


Vyšívání a jehelníčky

8. ročník


Vaření - Vaječná pomazánka

7. ročník


Návrhy šatů

8. ročník


Opačný den v ZA

Základy administrativy


Opačný den

Projektový den


Vaření - Rybí pomazánka

7.B


Drakiáda 2019

Pustopolomský poldr


Pobyt v přírodě

4. a 5. ročník


Hasiči Opava 2019

7. ročník


První školní den - 9. září 2019

1. ročník


Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce  a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.  V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.