Prevence

Přehled jednotlivých částí


1. Minimální preventivní program 2020 - 2021

2. Minimální preventivní program 2020 - 2021 Covid

3. Krizový plán školy 2020 - 2021

4. Krizový plán školy - postupy 2020 -2021

5. Školní preventivní program proti šikanování pro školní rok 2020 - 2021

6. Strategie 2020 - 2025