Custom Joomla Theme by FatCow.com

O naší škole

Novodobá historie školy začíná v roce 1894, kdy byla postavena hlavní budova, která si i po několika adaptacích stále zachovává původní ráz. 

   

 

Do současnosti prošly budovy školy mnoha rekonstrukcemi, přístavbami a modernizacemi. Nejrozsáhlejších změn doznala hlavní školní budova v letech 1996 – 1999, kdy byl objekt zcela zrekonstruován, zateplen a byla přistavěna prostorná tělocvična.

    

   

 V roce 2008 škola získala finanční prostředky z evropských fondů a vybavila všechny učebny interaktivními tabulemi a počítači s připojením na internet.  Současně modernizujeme další  vybavení školy a snažíme se o vytváření příjemného prostředí.

  
   

Škola se může chlubit velmi vysokou odbornou způsobilostí svých pedagogů, velmi dobrými výsledky u žáků, kteří nastupují na střední školy a rovněž velmi dobrými výsledky z průzkumu PISA 2009 v oblasti čtenářské gramotnosti.