Organizace výuky v Základní škole Pustá Polom

Základní informace


Budova školy Opavská 39, 3. – 9. ročník:

 

1. Začátek vyučování: Žáci jsou na svém místě 5 minut před zahájením vyučovací hodiny (1. zvonění 7:55 hod.). 

Vyučovací hodina začíná v 8:00 hodin.

Dopolední vyučování:

1. hodina         8:00

2. hodina         8:55

3. hodina         9:55

4. hodina         10:50

5. hodina         11:45

6. hodina         nezvoní, začátek 12:40

 

Odpolední vyučování:

7. hodina         nezvoní, začátek 13:10

8. hodina         nezvoní, začátek 14:00

 

 2. Konec vyučování

·         V případě, že je v odpoledním vyučování zařazen předmět se dvěma po sobě jdoucími hodinami a výuka probíhá bez přestávky, může být druhá hodina tohoto celku

zkrácena o dobu přestávky.

  

Budova školy Slezská 405, 1. – 2. ročník

 

Školní družina

 

Odchod žáků do školní jídelny