Custom Joomla Theme by FatCow.com

Pedagogický sbor pro školní rok 2021 / 2022

 Emailový kontakt = klikněte na vybraného zaměstnance. 

 Jméno     Foto

Vyučované předměty

Třídnictví

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

zástupkyně ředitele, výchovný poradce

německý jazyk, ruský jazyk, pracovní činnosti, zeměpis

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

matematika, chemie, cvičení z matematiky

7. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

metodik prevence

anglický jazyk, tělesná výchova

8. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vychovatelka ve školní družině

 ---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistent pedagoga, vychovatelka ve školní družině

 ---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

německý jazyk, občanská výchova, pracovní činnosti, základy administrativy, asistent pedagoga

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň

2. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ředitel ZŠ

finanční gramotnost, informatika zeměpis

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň

1. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MD

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistent pedagoga

 ---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

člen Rady školy

anglický jazyk, dějepis, německý jazyk, výtvarná výchova

9. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

fyzika, hudební výchova, informatika, pracovní činnosti, technické kreslení

8. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň, výtvarná výchova

5. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

koordinátor EVVO, správce webu

 

matematika, cvičení z matematiky, přírodopis

6. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

matematika, fyzika, přírodopis, ČLS, výtvarná výchova

6. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň

1. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

hudební výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

člen Rady školy

zeměpis, tělesná výchova, sportovní hry

8. B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň, výtvarná výchova

4. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

český jazyk, dějepis

---

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň, český jazyk

3. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

chemie, přírodopis, zeměpis, ČLS

9. A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

koordinátor ŠVP

český jazyk, francouzský jazyk, výtvarná výchova

7. B