Custom Joomla Theme by FatCow.com

Projekty

Škola je zapojena do několika významných projektů.Vybavení odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Pustá Polom


Výzva 22 - Podpora škol formou projektu zjednodušeného

vykazování


EU peníze školám

ZŠ a MŠ Pustá Polom od 1. 7. 2011 čerpá peníze z projektu EU Peníze školám.

Logo OP VK


Smart vzorová škola

Škola je partnerem projektu "Smart vzorová škola"


Ovoce do škol

  

           projekt ovoce do škol

Ovoce a zelenina do škol 


Mléko do škol

 


Recyklohraní aneb ukliďme si svět