Custom Joomla Theme by FatCow.com

Rada školy

Členové rady

Rada školy Základní školy a Mateřské školy Pustá Polom má 6 členů. Jsou v ní zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků školy a rodičů v počtu dvou za každou část.

Za rodiče: Simona Strakošová, Ing. Tomáš Kuzník

Za zřizovatele: Tomáš Čerbák, RNDr. Jiří Čech

Za pracovníky školy: Mgr. Jana Knápková, Mgr. Jiří Slivka


Volby do Rady školy 2018

Výsledky voleb 1.kola 2018

Výsledky voleb do školské rady 2. kolo 2018

Kompletní výsledky voleb do školské rady 2018


Volby do rady školy 2015

Kompletní výsledky voleb do Rady školy 2015


Výsledky voleb do rady školy 2012