Custom Joomla Theme by FatCow.com

Omlouvání 5-letých dětí v MŠ

Povinnosti zákonných zástupců při omlouvání pětiletých dětí V MŠ:

Zákonní zástupci dítěte, které dosáhne do konce srpna daného kalendářního roku pěti let, jsou povinni:

          a)      zajistit, že dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání a to v pracovních dnech formou pravidelné denní docházky v rozsahu nejméně 4 nepřetržitých hodin a to od 8,30 do 12,30 hodin (vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné).

          b)      omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den nepřítomnosti a to telefonicky učitelce mateřské školy na telefonní číslo 553 776 115 nebo písemně do omluvného listu dítěte v šatně dětí (první den nepřítomnosti stačí telefonická omluva, písemně je možné dítě omluvit dodatečně, nejpozději však první den po ukončení nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání – v písemné omluvě je nutné uvést začátek, konec, důvod nepřítomnosti dítěte a podpis zákonného zástupce)

           c)      žádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem známé nepřítomnosti dítěte